Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2016-12-23

Wypełnij ankietę opinii na temat nowych ścieżek rowerowych w Białej Podlaskiej

Urząd Miasta Biała Podlaska w ramach projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w zakresie Strategicznych Inwestycji Terytorialnych dla tematu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” planuje wykonanie edukacyjnej ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą edukacyjno-turystyczną mającej na celu zwiększenie dostępności rzeki Krzny oraz wprowadzenie nowych funkcji edukacyjnych. Jest to jedna z wielu inwestycji planowanych na lata 2016-2020.

W związku z powyższym, w celu poznania opinii mieszkańców, proszę o zapoznanie się z planowaną inwestycją i wypełnienie ankiety z nią związanej.

Dariusz Stefaniuk
Prezydent Miasta Białej Podlaskiej

Mapa przebiegu scieżki

Wytyczne programowo-przestrzenne

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.