Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-08-18

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych procesem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu uchwały.

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26.08.2017 r. do dnia 24.09.2017 r. w następujących formach:

  1. Spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
  3. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie można będzie składać:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”,
  • bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) - ustnie, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o konsultacjach

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.