Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-09-07

Zaproszenie do składania przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji do zgłaszania przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą składać interesariusze rewitalizacji, to jest m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację miasta.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór przedsięwzięć będzie trwać od 11.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl wpisując w tytule „Fiszka przedsięwzięcia – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną lub złożoną osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia – rewitalizacja”.

 

Dokumenty do pobrania:

Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Załączniki 1-3

Mapy obszaru rewitalizacji

Załącznik 4 - CENTRUM

Załącznik 4 - OSIEDLE ZA TORAMI

Załącznik 4 - WOLA-DWORZEC

„Wytyczne Ministerstwa i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r.

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.