Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2019-08-29

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin - rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowanie roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich "roślin przeznaczonych do sadzenia" - czyli wszystkie rośliny rosnące, przeznaczone do sadzenia, przesadzania łącznie z tymi, które dotychczas nie podlegały przepisom (ZWIĘKSZONY ZAKRES)
produkowane, nabywane, przemieszczane przez podmioty profesjonalne i w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Kto będzie podlegał rejestracji?

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające ww. rośliny a także m.in. podmioty:

  • wprowadzające - importujące - do UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne
  • przemieszczające w UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagany jest paszport roślin
  • podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin
  • wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych
  • upoważnione do umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych oznaczeń ISPM 15 (DMO)
  • przekazujące wymagane informacje dla podróżnych
  • prowadzące sprzedaż internetową
  • prowadzące działalność na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE.

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

Kto będzie wydawał paszporty roślin?

Paszporty roślin co dla zasady będą wydawane przez upoważnione profesjonalne podmioty, a tylko w sytuacjach wyjątkowych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Upoważniony do wydawania paszportów podmiot będzie musiał wykazać się wiedzą niezbędną do przeprowadzenia oceny zdrowotności roślin oraz dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność.

Dla całej UE będą obowiązywały jednolite wzory paszportów i będzie obowiązek dołączania ich do jednostki handlowej przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Gdzie można uzyskać informacje?

W jednostkach terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie - adresy dostępne na stronie internetowej: piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Baner Wybory Prezydenckie 2020 Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.