Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Urząd Miasta

Kontakt

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 00 - centrala, 83 341 61 23 - sekretariat prezydenta
fax 83 343 70 64
e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl

NIP 537-00-11-205
REGON 000524045

godziny pracy (poniedziałek - piątek):
sala obsługi: 7.30 - 17.00
pozostali pracownicy: 7.30 - 15.30
Urząd Stanu Cywilnego: 7.30 - 15.30

elektroniczna skrzynka podawcza:
na platformie ePuap
/UrzadMiasta/skrytka

dane do faktur i przelewów:
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
NIP 537-23-35-662
REGON 030237380

Numery rachunków bankowych

nr rachunku (dochody):
80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

Wpłaty z tytułu:
- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
- opłat za wieczyste użytkowanie,
- opłat za scalanie gruntu,
- opłat za najem i dzierżawę,
- opłat za sprzedaż mienia,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty adiacenckiej,
- opłat komunikacyjnych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy,
- kary za zajęcie pasa drogowego,
- opłat za zezwolenie i egzamin TAXI,
- opłat skarbowych,
- opłat targowych,
- opłat od posiadania psów,
- opłat za zezwolenia alkoholowe,
- opłat za udostępnienie danych,
- opłat za wydanie zaświadczeń,
- opłat za licencje i koncesje,
- opłat ewidencyjnych,
- opłat za mandaty karne i kary porządkowe nałożone przez Straż Miejską,
- opłat różnych.

nr rachunku (opłaty za gospodarowanie odpadami):
97 1020 4476 0000 8302 0376 2879

Wpłaty z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nr rachunku (sumy depozytowe):
31 1020 4476 0000 8202 0376 2564

Wpłaty z tytułu: wadium, kaucji, sum gwarancyjnych, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

nr rachunku (budżet gminy):
25 1020 4476 0000 8002 0376 2382

Wpłaty z tytułu:
- subwencji, dotacji,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dla gminy i powiatu, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej).

Ponadto informujemy, iż wpłaty z powyższych tytułów można uiszczać bez prowizji w Banku PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej Baner z napisem COVID-19 Wsparcie dla przedsiębiorców Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Zapisy na bezpłatną pomoc prawną Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Załóż firmę i odnieś sukces Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
Ankieta badania satysfakcji klienta urzędu miasta

W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

© 2010-2020 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.