Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Kultura i sport

data utworzenia: 2019-03-12

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia, dla Sali Widowiskowo - Teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Sąd Konkursowy złożony z grupy architektów (IARP, SARP), w skład którego wchodzi także Prezydent Miasta Biała Podlaska, dokona wyboru najlepszej pracy, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiana w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 14.03.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.