Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

Czystsze powietrze

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska

czcionka: AA   kontrast: A A

Kultura i sport

data utworzenia: 2019-03-12

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia, dla Sali Widowiskowo - Teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Sąd Konkursowy złożony z grupy architektów, w skład którego wchodzi także Prezydent Miasta Biała Podlaska, dokona wyboru najlepszej pracy, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiana w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 14.03.2019 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 28.03.2019 r.

Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w dniu 29.03.2019 r.

Trwa ocena złożonych wniosków. Wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni o wynikach oceny i kwalifikacji drogą elektroniczną i listownie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami wyjaśniamy, iż konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej, nie posiada rekomendacji SARP.


Dokonano oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Dziękujemy za zgłoszenia do Konkursu. Wszyscy składający wnioski zostali poinformowani o wyniku oceny drogą elektroniczną oraz listownie.


Istnieje możliwość obejrzenia budynku, będącego przedmiotem konkursu, w godzinach pracy urzędu t.j. 7.30 - 15.30. Z uwagi na konieczność zgłoszenia tego u administratora budynku, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 83 341 61 61.

Zmiana w Załączniku F do Regulaminu Konkursu

Odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 30.04.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mikroporady Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.