Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-01-19

Prezydent Miasta Białej Podlaskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2017 r.

Ogłoszenie

Wniosek

Oświadczenie do ubezpieczenia

Uchwała

2017-01-18

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk informuje, że od 2 stycznia 2017 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. więcej »

2017-01-17

Bezpłatne dyżury prawnika i psychologów w sprawach dotyczących problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Biała Podlaska

2017-01-16

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2017-01-16

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

2017-01-11

Informacja o jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Informacja Prezydenta Miasta

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

2017-01-09

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Biała Podlaska na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii, apeluje do Mieszkańców Miasta Biała Podlaska o realizację obowiązku niezwłocznego zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków zlokalizowanych na terenie miasta Biała Podlaska, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Zgłoszenia należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 1.

Obowiązek zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

2016-12-23

Wypełnij ankietę opinii na temat nowych ścieżek rowerowych w Białej Podlaskiej

W tym badaniu skupiamy się na ścieżkach rowerowych w dolinie rzeki Krzny i Klukówki, które mają na celu zapewnienie komunikacji, rekreacji i edukacji ekologicznej mieszkańców. W załączeniu mapa z planowanym przebiegiem ścieżki. więcej »

2016-12-20

Obwieszczenie wojewody lubelskiego o wydaniu decyzji nr 9/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii nr 2 Warszawa -Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 w mieście Biała Podlaska (Tunelu drogowego) w ramach projektu: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol - BUDOWA TUNELU"

Obwieszczenie

2016-12-19

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

W drugiej odsłonie kampanii społecznej Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina dowiemy się o najważniejszych prawach, jakie dotyczą pacjentów. M.in. o prawie do uzyskania pełnej informacji na temat stanu zdrowia, czy do obecności osoby bliskiej, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zobacz jakie prawa przysługują pacjentowi w trzech odcinkach kampanii na stronie rzecznika.

więcej »

2016-12-08

Ogłoszenie naboru kandydatów-przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych

Zarządzenie

2016-12-01

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarządzenie

2016-11-28

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Biała Podlaska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta

Wniosek

Oświadczenie

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Portal gospodarczy Białej Podlaskiej Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.