Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-02-21

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez stowarzyszenie "Wspólny Świat" w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-02-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego

zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy 89KDPR (przedłużenie ul. Janusza Kusocińskiego) oraz parkingu zewnętrznego od strony zachodniej zespołu Parkowo -Pałacowego dawnej siedziby Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” wraz z załącznikami

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Uzgodnienia międzywydziałowe

Załącznik nr 6 - Mapa (załącznik do uzgodnień międzywydziałowych)

2017-02-14

Prezydent Miasta przyznał stypendia sportowe

2017-02-12

Podsumowanie badania skupiającego się na ścieżkach rowerowych w dolinie rzeki Krzny i Klukówki

Dziękujemy mieszkańcom Białej Podlaskiej za udział w badaniach ankietowych dotyczących ścieżek rowerowych w naszym mieście. Przedstawiamy podsumowanie z przeprowadzonych badań.

Podsumowanie ankiet

2017-02-03

Informacja dotycząca ogólnopolskiego otwartego KONKURSU NA MURAL HISTORYCZNY

Zgodnie z regulaminem KONKURSU NA MURAL HISTORYCZNY na ścianie budynku przy ul. Narutowicza 8 w Białej Podlaskiej, w dniu 3 lutego 2017 r. zostały ocenione złożone prace. Powołana przez Prezydenta Miasta Dariusza Stefaniuka Komisja, nie wyłoniła prac, które spełniałyby oczekiwania Komisji.
Konkurs zostanie ponownie ogłoszony w najbliższym czasie.

2017-02-01

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród sportowych na rok 2017

Zarządzenie

2017-01-18

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk informuje, że od 2 stycznia 2017 r. w Białej Podlaskiej funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. więcej »

2017-01-17

Bezpłatne dyżury prawnika i psychologów w sprawach dotyczących problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Biała Podlaska

2016-11-28

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Biała Podlaska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Ogłoszenie

Uchwała Rady Miasta

Wniosek

Oświadczenie

2016-09-20

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.